Hỗ trợ nhanh

0943 439 666

ANH VĂN KINH TẾ 2

2/ Kế hoạch giảng dạy:  Anh văn chuyên ngành kinh tế level 2

+ Tổng số tiết: 72 (lý thuyết 36, thực hành 36). Tổng số bưởi là 36, lý thuyết là 18, thực hành là 18 vì 1 buổi = 2 tiết

-Tên giáo trình, tài liệu giảng dạy: “Market leader 2” NXB Pearson Longman, England trọn bộ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

-Mục tiêu đào tạo: (sau khi học người học đạt được)

+ Kiến thức: kiến thức nền tảng về anh văn chuyên ngành kinh tế, các tình huống giao tiếp trong lĩnh vực thương mại, các thuật ngữ  riêng biệt của ngành kinh tế, trình độ sẽ tương đương bậc 3 theo khung tham chiếu 6 bậc về năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

+Thái độ: sẽ lấy cảm hứng, động lực để học cao hơn sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiêp hơn.

+Thiết bị dạy học: (thiết bị chủ yếu, các phần mềm phục vụ dạy và học) gồm ti vi màn hình 42 đến 49 inches, bảng từ và bảng phấn khổ lớn 1,6 x 1,8 m, bàn học, máy vi tính, máy lạnh, vệ sinh sạch sẽ đảm bảo môi trường chất lượng nhất cho học viên.

+Thời gian phân phối dự kiến ( số tiết/ buổi là 2, số buổi /tuần là 3)

Kế hoạch giảng dạy chi tiết anh văn chuyên ngành kinh tế level 2:

Unit 1:Career

-Speaking: talk about your career plan

-Reading: facbook profile “could damage job prospects”-Telegraph

-Listening: An interview with the Finance Director of a Tv company

-Case study: YouJuice: decide on the successful candidate for a job

Unit 2:Companies

-Speaking: talk about companies

-Reading: India: Tata’s search for a new CEO-Financial Times-Is John Lewis the best copany in Britain to work for? -Guardian

-Listening: An interview with the CEO of a food company

 -Case study: Dino Conti Ice Cream: Decide on the best way to invest in a company’s future

Unit 3: Selling

-Speaking: taking about shopping habits

-Reading: women on top in new sales industry survey-web article

-Listening: An interview with the Director of Marketing of a TV shoping channel

-Case study: A partnership agreement: work on a proposed partnership between a jet charter company and a hotel group

Unit 4:Great ideas

-Speaking: discuss what makes agreat idea?

-Reading: who need translators? Web article safer cycling-web article going for gold-web article

-Listening:an interview with a researcher

-Case study: the new attraction: decide on the best idea for a new attraction

Unit 5:Stress

-Speaking: discuss stressful situations and activities

-Reading: Over half of business owners feeling increasingly stressed-web article

-Listening: an interview with the dicrector of marketing at a health consultancy

-Case study: Davies-Miller advertising: suggest ways of reducing stress amongst staff

Unit 6:Entertaining

-Speaking: Discuss corporate entertaining

-Reading: interview with three corporation entertainment experts

-Listening: an interview with the chief executive of a corporate entertainment company

-Case study: Organizing a conference: choose the location for a sale conference.

Unit 7:New business

-Speaking: discuss new business and business sectors

-Reading: internet whiz-kid’s discount idea makes billions in two years-Finacial Times

-Listening: interviews with the CEO of a money-tranfer company and the CEO of a food company

-Case study: Taka Shimizu Cycles: choose the location for a new factory

Unit 8:Marketing

-Speaking: Talk about the marketing mix and marketing campaigns

-Reading: Adidas targets the Chinese interior-Finacial Times

-Listening: An interview with the European Marketing manager of a pharmaceucial company

-Case study: Wincote International: Devise a plan to improve sales at an outdoor-clothing company

Unit 9:Planning

-Speaking: Discuss how and when to plan; making plans; taking about future plans

-Reading: when there is no plan A-Finacial Times

-Listening: An interview with a business consultant and author

-Case study: European Press and Median Corporation: plan a new issue of a magazine

Unit 10:Managing people

-Speaking: discuss the qualities of a good manager

-Reading: share the power-Finacial Times

-Listening: an interview with the author of a manager book

-Case study: Ashley Cooper Search Agency; advice on improving staff relations at a property company

Unit 11:Conflict

-Speaking: do a quiz on management conflict

-Reading: intervening quickly in cases of conflict-Chartered Institute of personel and Development

-Listening: An interview with an expert in dispute resolution

-Case study: Herman & Corrie Teas: Decide whether a company should accept a buy-out offer

Unit 12:Products

-Speaking: discuss products

-Reading: A path to salvation through innovation-Finacial Times

-Listening: an interview with the editor of a new network

-Case study: The George Marshall; Awards: choose the winner of a product-innovation competition

BẢNG HỌC PHÍ ÁP DỤNG KỂ TỪ THÁNG 7- NĂM 2020

CÁC KHÓA HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ

Địa chỉ trang web: www:anhngujen.com.vn

Ghi chú: Học phí trên tính trên trọn khóa, lộ trình 36 buổi, tổng 3 tháng học kể từ khi khai giảng. đơn vị tính 1000 VNĐ

HỌC PHÍ ĐÃ BAO GỒM BỘ TÀI LIỆU

Chương trình

VIP-1

VIP-2

VIP-3

4 người trở lên

MARKET LEADER 1

10.800

6.300

4.800

3.800

MARKET LEADER 1

12.600

7.200

5.400

4.000

MARKET LEADER 1

14.400

8.100

6.000

4.200

 GIÁM ĐỐC

Đã ký

GÓI SẢN PHẨM-DỊCH VỤ VIP -1

 1. Học viên học 1 người với 1 giáo viên, 1 phòng học riêng biệt với diện tích rộng 20 m2, đầy đủ trang thiết bị hiện đại như  ti vi thông minh, máy điều hòa, bàn học với kích cỡ to, thoải mái cho học viên để nhiều tập sách , viết, nhằm phát huy sự thoải mái cho học viên. Đặc biệt tương tác với bảng từ kích thước 1,6m x 1,8 m. Học viên sẽ hứng thú khi học từ vựng, viết,…dễ hình dung vấn đề hơn.
 2. Môi trường học hoàn toàn yên tĩnh, tập trung, phù hợp cho bạn nào hay dễ phân tâm bởi yếu tố đông người, cần yên tĩnh.
 3. Học viên được đổi lịch khi có việc bận/ tối đa 3 lần trên tháng/12 buổi. Và 6 lần/ khóa/36 buổi. Học viên không mất buổi học nào để tránh mất học phí và giảm chất lượng học tập.
 4. Thời khóa biểu được sắp xếp theo thỏa thuận giữ học viên và giáo viên sao cho tiện cho học viên nhất.
 5. Giáo viên giảng dạy đầy đủ chuyên môn, năng lực và nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp.

GÓI SẢN PHẨM-DỊCH VỤ VIP -2

 1. Học viên học 2 người với 1 giáo viên, 1 phòng học riêng biệt với diện tích rộng 20 m2, đầy đủ trang thiết bị hiện đại như  ti vi thông minh, máy điều hòa, bàn học với kích cỡ to, thoải mái cho học viên để nhiều tập sách , viết, nhằm phát huy sự thoải mái cho học viên. Đặc biệt tương tác với bảng từ kích thước 1,6m x 1,8 m. Học viên sẽ hứng thú khi học từ vựng, viết,…dễ hình dung vấn đề hơn.
 2. Môi trường học hoàn toàn yên tĩnh, tập trung, phù hợp cho bạn nào hay dễ phân tâm bởi yếu tố đông người, cần yên tĩnh.
 3. Học viên được đổi lịch khi có việc bận/ tối đa 3 lần trên tháng/12 buổi. Và 6 lần/ khóa/36 buổi. Học viên không mất buổi học nào để tránh mất học phí và giảm chất lượng học tập.
 4. Thời khóa biểu được sắp xếp theo thỏa thuận giữ học viên và giáo viên sao cho tiện cho học viên nhất.
 5. Giáo viên giảng dạy đầy đủ chuyên môn, năng lực và nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp.

GÓI SẢN PHẨM-DỊCH VỤ VIP -3

 1. Học viên học 3 người với 1 giáo viên, 1 phòng học riêng biệt với diện tích rộng 20 m2, đầy đủ trang thiết bị hiện đại như  ti vi thông minh, máy điều hòa, bàn học với kích cỡ to, thoải mái cho học viên để nhiều tập sách , viết, nhằm phát huy sự thoải mái cho học viên. Đặc biệt tương tác với bảng từ kích thước 1,6m x 1,8 m. Học viên sẽ hứng thú khi học từ vựng, viết,…dễ hình dung vấn đề hơn.
 2. Môi trường học hoàn toàn yên tĩnh, tập trung, phù hợp cho bạn nào hay dễ phân tâm bởi yếu tố đông người, cần yên tĩnh.
 3. Học viên được đổi lịch khi có việc bận/ tối đa 3 lần trên tháng/12 buổi. Và 6 lần/ khóa/36 buổi. Học viên không mất buổi học nào để tránh mất học phí và giảm chất lượng học tập.
 4. Thời khóa biểu được sắp xếp theo thỏa thuận giữ học viên và giáo viên sao cho tiện cho học viên nhất.
 5. Giáo viên giảng dạy đầy đủ chuyên môn, năng lực và nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp.

GÓI SẢN PHẨM-DỊCH VỤ 4 NGƯỜI TRỞ LÊN

 1. Học viên học 4 người với 1 giáo viên (nếu đông sẽ có trợ giảng), 1 phòng học riêng biệt với diện tích rộng 20 m2, đầy đủ trang thiết bị hiện đại như  ti vi thông minh, máy điều hòa, bàn học với kích cỡ to, thoải mái cho học viên để nhiều tập sách , viết, nhằm phát huy sự thoải mái cho học viên. Đặc biệt tương tác với bảng từ kích thước 1,6m x 1,8 m. Học viên sẽ hứng thú khi học từ vựng, viết,…dễ hình dung vấn đề hơn.
 2. Môi trường học năng động, phù hợp cho các bạn thích học nhóm đông, cần bạn học chung để tương tác.
 3. Thời khóa biểu được sắp xếp cố định, ưu việt cho các bạn cần cố lịch lịch trình để thiết lập lộ trình học tập chính xác.
 4. Giáo viên giảng dạy đầy đủ chuyên môn, năng lực và nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp.

 

Tin liên quan
  2020 Copyright © ANH NGỮ JENNIFER NGUYỄN ÂN . Web Design by Nina.vn
  Đang online: 2  |   Tuần: 214  |   Tháng: 1035  |   Tổng: 36085
  Hotline tư vấn miễn phí: 0943 439 666
  Hotline: 0943 439 666
  Chỉ đường icon zalo Zalo: 0943 439 666 SMS: 0943 439 666

  ANH NGỮ JENNIFER NGUYỄN ÂN